PRODUKDemo Sistem SMS
URL : http://shuk.smsbisnes.com       Username : smsbisnes      Password : 123456


KETAHUI PRODUK INI | KNOW THE PRODUCT
..> APAKAH PRODUK KAMI?
..> APAKAH BULK SMS / SMS BROADCAST?
..> APLIKASI SISTEM WEB SMS
..> HARGA BULKSMS KAMI
..> KLIPS - CARA GUNA PERKHIDMATAN eBulkSMS KAMI
APAKAH PRODUK KAMI?
Produk kami adalah sistem perkhidmatan BulkSMS yang memberi kemudahan kepada semua masyarakat samada individu atau syarikat untuk menghantar Khidmat Pesanan Ringkas (SMS), Khidmat Pesanan Multimedia (MMS), WAP Push, SMS/MMS Broadcast, Flash Message dan bermacam-macam lagi dengan kadar bayaran yang amat rendah sekali dan berpatutan. BulkSMS menggunakan pelantar "platform" internet secara "online" dan boleh dilayari dimana-mana di dunia tanpa ada sekatan. Perkhidmatan ini boleh dilancarkan dari luar Malaysia contohnya; dari Switzerland, Rusia, USA, Indonesia, Australia dan lain-lain negara yang mempunyai perkhidmatan internet.

Sistem BulkSMS kami amat mudah untuk digunakan. Sistem yang mesra "user friendly" akan dapat membantu sesiapa sahaja untuk mempromosi, mewar-warkan dan memberitahu produk, berita, pengumuman, amaran dan sebagainya kepada nombor talian GSM yang di kehendaki.

Kami amat berbesar hati dan berbangga jika tuan-tuan dan puan-puan dapat menggunakan perkhidmatan BulkSMS ini dengan harga yang begitu kompetetif di pasaran.

Website Utama Ahli "Members Main Page"
Apa itu Bulk SMS / SMS Broadcast? ringkasan...
a) Merupakan salah satu sistem yang boleh membuat hebahan / sebaran SMS melalui Internet.
b) Sistem ini sangat efektif dan dapat menjimatkan masa serta kos.
c) Digunakan untuk tujuan promosi, pengiklanan dan hebahan kepada kumpulan sasaran.
d) Merangkumi semua syarikat Telekomunikasi di Malaysia (012, 013, 014, 016, 017, 019).
e) Kredit SMS hanya sah laku untuk tempoh satu (1) Tahun.
f) 'Sender ID' boleh ditetapkan oleh pengguna.

Penghantaran SMS "SMS Sending"
Aplikasi Sistem Web SMS ringkasan...
a) Akses melalui Internet (Online System)
b) Akses user Multilevel (Main / Sub User)
c) Boleh menggunakan Unicode (cth. Huruf Bahasa Cina / Jepun)
d) Penghantaran SMS melalui file yang di import
e) Penghantaran SMS mengikut jadual
f) Pengurusan Phonebook
g) Pengurusan Contact Group
h) Mengimport senarai nama melalui file
i) 'Sender ID' yang tersendiri

Penghantaran MMS "MMS Sending"
HARGA BULK SMS KAMI TERMURAH DI PASARAN !!! ringkasan...
143 kredit/sms = RM20.02
Penghantaran WAP Push "Sending WAP Push"


KLIPS - CARA GUNA PERKHIDMATAN eHyProBulkSMS - sila klik...
a) Penghantaran SMS | Sending SMS
b) Penghantaran MMS | Sending MMS
c) Penghantaran Kad Perniagaan | Sending Business Card
d) Penghantaran SMS Kempen | Sending SMS With Campaign
e) Cara Tambahan SenderID | Adding New SenderID
f) Cara Penjadualan SMS / Peringatan SMS | How to Schedule SMS / SMS Reminder?
g) Cara Import No Talian GSM ke Phone Book | How to Import contacts into Phone Book?
h) Penghantaran SMS Kumpulan | How to send Personalized SMS?
i) Apakah Sistem TeLLMe Feedback Dan Cara Guna | What is TeLLMe Feedback System and how to use it?